KPSS soruşturması devam ediyor: Türkçe sorularında şifreleme tezi

Son dakika haberi!

Kamu İşçisi Seçme Sınavı‘nda soruların sızdırıldığı argümanı yargıya taşındı. Devlet Denetleme Şurası’nın cürüm duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı argümanlarla ilgili soruşturma başlattı.

İddiaların odağındaki Yediiklim Yayınevi‘ndeki aramaya ait Başsavcılık’tan yapılan açıklamada “Soruşturma çok taraflı olarak ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

TÜRKÇE SORULARINDA ŞİFRELEME İDDİASI

Eğitim uzmanı Sadık Gültekin ise imtihanla ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Türkçe testinde şifreleme olduğunu söyleyen Gültekin, “Şifrelemeyi birinci söz ile son sözde yapmışlar. Soruda cumartesi sözü geçiyor. 4. soru da C seçeneği Cumartesi C ile başlıyor. Albert Camu da Camu’yu vurguladığımızda vurguda birinci C seçeneği gelir, Yanlışsız karşılık C. Vebayı vurguladığımızda da birinci seçenek hangisi ‘veBa’ B. Gerçek karşılık B.” dedi.

MÜFETTİŞLER BUGÜN DE ÖSYM’DE

DDK müfettişlerinin dün başlattığı inceleme bugün de devam etti.

Müfettişler, kurum yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve ilgili ünitelerdeki araştırmalarının akabinde incelemeyi tamamlayacak ve inceleme sonucu hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı’na sunulacak.

YAYINEVİ TEZLERİ REDDETTİ: SIZDIRILMADI, KULLANILDI

Konuyla ilgili soruşturma sürerken Yediiklim Yayınevinden de argümanlara ait açıklama geldi.

Yayınevinden yapılan açıklamada, soruların sızdırılmadığı ve yapılan suçlamaların temelsiz olduğu belirtildi.

Ayrıca, tezlerin bilakis “Yayınevinin birtakım sorularının KPSS’de kullanıldığı” öne sürüldü.

BAKAN SOYLU: DEVLET İŞİNİN BAŞINDADIR

Devlet Denetleme Konseyinin, Yükseköğretim Heyetinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü takımlarının, bu mevzudaki çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Devlet işinin başındadır.” tabirini kullandı.

KPSS imtihanına yönelik incelemeye ait açıklamada bulunan DDK Lideri Yunus Arıncı”Devlet Denetleme Konseyi olarak KPSS imtihanına yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız” dedi.

YAYINEVİNE İLİŞKİN İKİ ADRESTE ARAMA

Soruşturma kapsamında tezlerin odağındaki Yediiklim Yayınevi’nin Kızılay’daki merkezi ile Ostim’deki matbaasında gece yarısına kadar süren arama gerçekleştirildi.

Polis, yayınevinde bulunan dijital malzemelere, KPSS’ye ait kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el koydu.

Polisin Yediiklim Yayınları’nda yaptığı aramalar tamamlandı, KPSS’ye ait kitapların ve testlerin birer örneğine soruşturma çerçevesinde el konuldu.

YÖK’TEN İNCELEME

Yükseköğretim Konseyi da (YÖK) savlara ait inceleme başlattı.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, KPSS’deki savların araştırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DDK’yı görevlendirdiği hatırlatılarak, “Devlet Denetleme Şurası tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş vakitli olarak Yükseköğretim Kurulunca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa vakitte ve şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılacaktır.” denildi.

YÖK Lideri Erol Özvar da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “2022 KPSS imtihanında çıkan birtakım sorulara ait tezlerle ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş vakitli olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa vakitte ve şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılacaktır.” sözlerini kullandı.

2022 KPSS İPTAL EDİLDİ Mİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Lideri Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edildiğini bildirdi. Ersoy, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumların da ertelendiğini duyurdu.

DENETLEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olarak vazife yapan ve lider ile 8 üyeden oluşan şura, yönetimin hukuka uygunluğunun, sistemli ve verimli biçimde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması hedefiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her seviyedeki personel ve patron meslek kuruluşlarında, kamuya faydalı derneklerle vakıflarda her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapabiliyor.

GİZLİ EVRAKLAR BİLE İNCELEME ALTINDA

Kurul, yetkileri kapsamında bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırabiliyor, onlarla direkt yazışabiliyor, elektronik ve fiziki ortamdaki kapalı yahut açık her türlü bilgi, evrak, defter, kayıt, envanter, materyal, mühimmat, taşınır ve taşınmazları, süreç ve olayın her safhasında inceleyebiliyor.

Devlet Denetleme Heyeti, çalışmaları sonucunda kontrol raporu, inceleme raporu, araştırma raporu, ön inceleme raporu, soruşturma raporu, disiplin soruşturması raporu ve/veya acele durum raporu hazırlıyor.

KPSS’nin birinci tipi geçen hafta sonu yapılmıştı.

GİZLİLİK ESAS

Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde saklılık aslıyla çalışılıyor. Raporların kapalılık derecesine raporun son formunun verileceği şura toplantısında karar veriliyor. Raporların yayımlanıp yayımlanmayacağı şurada kararlaştırılıyor.

60 GÜN MÜDDET VAR

Denetime tabi ilgili, bağlı yahut bağlı kurum ve kuruluşların, heyet raporları üzerine hazırlayacakları karşılıklarını varsa idare heyetlerinden yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla raporu aldıkları tarihten başlayarak 45 gün içinde ilgili bakanlığa, ilgili bakanlıkların kendi görüşlerini de ekleyecekleri yanıtları 15 gün içinde heyete göndermesi gerekiyor.

Denetlemeler sırasında karşılaşılan ve hızlı önlem alınmadığında tamiratı güç sonuçlar doğuracağı anlaşılan olay, iş, süreç ve kararların ortaya çıkmasından evvel yahut sonra oluşabilecek olası ziyan ve olumsuz tüzel sonuçların engellenmesi emeliyle incelenmesi ve araştırılması gereken konuların varlığı halinde, direkt konsey liderinin onayı ile ilgili kontrol ve soruşturma gruplarınca çalışmalara başlanıyor.

CUMHURBAŞKANI’NA SUNULACAK

İvedi durumlarda kontrol ve soruşturma gruplarınca hazırlanacak özet Acele Durum Raporu, heyette öncelikle görüşülerek konsey liderince Cumhurbaşkanına sunuluyor. Cumhurbaşkanına sunulan Acele Durum Raporları, Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor.

SORUŞTURMA KARARI CUMHURBAŞKANI’NDA

İvedi durum raporlarında, raporun hazırlanma münasebeti, durumun ivediliği, olay, iş ve süreçler ve kararların doğuracağı olası sonuçlar ile alınması gereken önlemlere yer veriliyor. Cumhurbaşkanına sunulan Tez Durum Raporları Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor, Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda ilgililer hakkında soruşturma açılabiliyor.

KPSS’DE SORULAR SIZDIRILDI İDDİASI

2022-KPSS Lisans oturumundaki kimi soruların sızdırıldığı savlarının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevzunun incelenmesi için Devlet Denetleme Konseyine (DDK) talimat vermişti.

Talimatın akabinde DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıyeten argümanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, cürüm duyurusu üzerine “sahtecilik”, “kamu aleyhine dolandırıcılık” ve “görevi berbata kullanma” kabahatlerinden soruşturma açmıştı.

Yorum yapın